Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Praha barokní - str. 89

[na přehled] [na text]

Praha barokní. 3. vyd. Praha : Fr. Borový, 1938. 36, [IV] s. : 31 obr. příl.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

KNIHY o VÝTVARNtM UMtNí A DÍLA VÝTVARNÁ

Josef C'apek

MÁLO O MNOHÉM. 14 Kč . Váz. 24 Kč NEJSKROMNIJSf UMINf . 15 Kč . Váz. 25 Kč

UMINf piURODNlcH NÁRODO . 150 reprodukcí autorových kreseb a 32 příloh na křídovém papíře . 55 Kč . Váz. 67 Kč

Dr. Desiderill.~

PORTRÉTNf KRESBY. Album portrétů· 100 Kč . Váz. 120 Kč

.lrne Yorák

PRAHA BAROKNí. Essay . 31 obrazových příloh na křídě· 35 Kč

Cibulka Josef

KOSTEL SVATÉHO Jliil NA HRADI PRAŽSKÉM. Trojjazyčný text 31 ob~azových příloh na křídě . 48 Kč

DAUMIER MLUvl K NÁM . Cyklus obrazů . 24 Kč

JIHOČESKÁ GOTlKA •. musea v Čes. Budějovicích. 34 barevných příloh obrazových • 25 Kč

KNIŽNI OBÁLKY JOSEFA ČAPKA. 16 reprodukcí obálek J. Čapka. 24 Kč

KNIŽNI OBÁLKY V. H. BRUNNERA . 26 reprodukcí obálek V. H. Brunncra 45 Kč

rincenc Kromář

MADONA SE SVATOU KATEIINOU A MARKÉTOU městského musea v Čes. Budějovicích . Dvojjazyčný text, 4 obrazové přílohy na křidě . 30 Kč

rojtěch Sedláček

ŽNI . Cyklus 15 původních litografii, z nichž 5 je barevných . 45 Kč

!dpirko Josef

UMELECKO.HISTORICKÉ PAMIATKY NA SPISl . Architektura· 24 Kč

STYRSKt A TOYEN . Kniha o výtvarném díle významné malířské dvojice 179 obrázků· 75 Kč . Váz. 100 Kč

DODÁ KAZDÝ KNIHKUPEC

FR. BOROVÝ

[na začátek stránky]