Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Praha barokní - str. P28

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Praha barokní. Praha : Mánes, [1915]. 39 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

PALÁC MAC NEVENÚV V PALACKEHO ULICI.

[na začátek stránky]