Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Praha barokní - str. 3

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Praha barokní. Praha : Mánes, [1915]. 39 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

jděme za zimního podvečera, kdy leží na střechách , sníh a v duši vonné teplo vánoc, do chrámu svatého , ~ Víta/vyčkejme chvíle, kdyinfulovaní kanovníci vždy •. cky věrné kapituly Pražské pujdou do kaple svatová •clavské, zpívajíce hymnus dvanáctého věku» Hospo •dine, pomiluj ny«; vstupme s nimi do kaple, abychom pozorovali, kterak dým liturgického kadidla krouží kolem útlých postavna freskách a kolem zářících chry •soprasu i ametystu ve výplních; toulejme se potom kolem chrámu, kde mezi sněhem černají se vlídné květy fiál a obludné výsměchy chrliču a obraťme se posléze ke kostelu svatého Jiří - kdo z nás neuvěří, že Praha má doposud gotickou duši?

Veliký tvurce gotické Prahy, Francouz, jejž osud uči .•. nil vladařem severní říše, středověký ekstatik, posu'"' nutý až na rozhraní starého řádu, kdy praktické kře .•. sťanství a pohanská renaissance ukládaly již o bezži .•. votí církevně gotické kultury, Karel IV., jímán byl po celý život nevyléčitelnou nostalgií po domově svého srdce, po Paříži. Synovec francouzského krále a žák francouzského papeže Eřipodobňoval Prahu neustále gotické metropoli nad Seinou. Francouzští architekti a sochaři vztýčili odvážné klenby a roztouženě štíhlé vížky ve středu zmohutnělého města i na jeho daleko posunutém obvodu/ promítli stíny obloukii mostních i přepychové věže při vstupu na Staré město na jas •. nou hladinu vodní; rozsvítili v ulicích měšťanských a kupeckých bílé arkýře zarostlé křehkým a lehkým lu .•. pením gotické ornamentiky. .. a na tuto lucembur .•. skou Paříž, modlící se k francouzským světicím a dis=,

3

[na začátek stránky]