Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Pohádky a povídky - str. 8

[na přehled] [na text]

DEHMEL, Richard. Pohádky a povídky / z němčiny přeložila Zdenka Hostinská. Praha : F. Topič, 1913. 60 s. (Osení ; sv. 53)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

úpatí t. zv. Sprévského lesa a počítá se ještě k Dolní Lužici. kterou dosud obývá kmen slovanský; i mezi předky Dehmelovými byli Slované. Jako student ukázal se mladý Richard Dehmel pravým hochem z lesů; učitelé jej chválili pro jeho výtečný prospěch ve všech předmětech. ale nedOvedli se smířiti s jeho divokou. ba nevázanou povahou. Když se skvělým prospěchem. ale po četných rozmíškách s professory dokončil gymnasium. viděl Richard Dehmel. že musí jednak vzdělati svého chápavého a neklidného ducha. jednak sám zkrotiti svou prudkou a vzdorovitou povahu. Na vysokých školách v Berlíně a v Lipsku studoval důkladně mnoho věd. jež mocně působily na jeho ducha: výsledkem těch studií jest. že se v jeho spisech obdi· vujeme pronikavosti myšlení. hluboké znalosti přírody a jejích tajů i vzácnému porozumění společenskému životu; hlavně dělníka v jeho zápase o chléb a o svobodu nepochopil nikdo lépe než Richard Dehmel.Stav se v čtyřiadvaceti letech doktorem filosofie. nastoupil na delší dobu úřednickou dráhu při pojišťovací společnosti, a tu vychovala namáhavá. jednotvárná práce v kanceláři jeho povahu. Cítil se jako pták v kleci. ale sám vypráví. že se mu dostalo toho. co bývá údělem takových pernatých vězňů: teprve v kl~ci se naučil zpívati. Vysoce vzdělán a též povahově uzrálý počal Richard Dehmel básniti a záhy byl uctíván jako přední mistr lehké písně i vážné myšlenkové dumy mezi svými současníky. Nikdo jako on nedovede promlouvati o tajemstvích lásky. hovořiti v básnických modlitbách s Bohem. zpivati o kouzlech přírody, ujímati se v písni zavržených a trpících. Dělníci zvolili si některé z jeho skladeb za své písně. Učenci

8

[na začátek stránky]