Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Pohádky a povídky - str. 7

[na přehled] [na text]

DEHMEL, Richard. Pohádky a povídky / z němčiny přeložila Zdenka Hostinská. Praha : F. Topič, 1913. 60 s. (Osení ; sv. 53)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

ÚVOD.

iE]- . - ezi všemi současnými spisovateli německými ne·

. M vyznačuje se žádný takovou láskou k dětem a takovým porozuměním pro jejich prostou mysl . i pro jejich něžné srdce jako proslulý básník Richard DehmeI. A to jest opravdu podivuhodno: větší nu jeho krásných a důmyslných básni pokládají i dospěli a vzdělaní čtenáři za četbu těžko' srozumitelnou, nad níž třeba dlouho přemýšleti, n~~i'se pochopí vlastní její smysl, - a přece týž spisovlitel složil mnoho veršíčků, deklamovánek a her pro děti, jež jdou malým chlapcům a děvčátkům přímo k srdCi, a napsal celou knihu pohádek a povídek. jichž se osmiletí a desitiletí čtenáři nemohou načísti do syta. Proto jistě' bude zajímati každého z mladých čtenářů, kterému se tato knížka dostane do ruky, dozví·1i se něčeho o životě toho vzácného přítele dětí.

Richard Dehmel narodil se jako syn lesníkův v lu· žickém Hermsdorfě 18. listopadu 1863. Kolem rodné myslivny šuměly hluboké a staré lesy dubové, a hošík zamiloval si je právě jako honbu; proto v jeho básních nacházíme tak často ličení temných hvozdů, kde člověk jest sám s lesními velikány a se svými myšlenkami. Kraj. kde vesnička Hermsdorf leží, rozkládá se na

7

[na začátek stránky]