Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Podobizny žen - str. 10

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Podobizny žen. Praha : Novina, 1940. 232 s. (Dílo Arna Nováka ; 2)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

do svazku také dva /Jříspěvky, vykládající zjev mojí mateře a mající tedy namnoze Tlíz důvěrných dokumentll. Jest podle mého názoru duševním ochuzováním domněnka, jako by se mluva lásky a ;eč kritiky nadobro vylučovaly.

V Praze v břeZ1lu 1918.

A1'1le Novák.

10

[na začátek stránky]