Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Patero obrázků z dějin knihy - str. 80

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Patero obrázků z dějin knihy. Praha : F. Topič, 1911. 98 s. (Osení, sv. 30)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

V. VELKÁ ENCYKLOPAEDIE.

jasné podzimní noci roku 1764 chvátal skrovně osvětlenými hlavníln •• ] • 15« I" '-.1 nimi ulicemi pařížskými, stále měně směr cesty, statný, asi padesátiletý muž, nedbale ač nikoliv bez vkusu oděný,

,~ a prozrazoval živostí svých pohyM. i potřásáním výrazné hlavy se širokým vyklenutým čelem, že i za této pozdní chvíle překypuje myšlenkami a nápady. Pozdní ten chodec, jenž zřejmě se procházel bez určitého cíle a i v šeru nočním nepřestáva.l p!>zorovati kolem sebe toulající se lidi, hrčící vo~íky, hlučné hospody a zavřené krámy) byl Diviš Diderot, proslulý francouzský spisovatel a filosof XVIII. věku.

Teprve před chvílí odložil pero z ruky a odstoupil od svého psacího pultu, nad nímž právě byl ztráviI bez přestávky dvanáct hodin; nechtěl opustiti své dílo, dokud by nebyl úplně hotov, j kdyby měl nasaditi celou noc. Mohl se dÓéssejíti s učenými a šlechtickými přáteli a při výborné

80

[na začátek stránky]