Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Patero obrázků z dějin knihy - str. 13

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Patero obrázků z dějin knihy. Praha : F. Topič, 1911. 98 s. (Osení, sv. 30)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

vatelems některou památnou knihou. Až mladý čtenář dospěje, pozná, že mezi opravdovými vzdě-lanci často se přemýšli, jedná, mluví, píše právě o těchto dílech, spisovatelích, národech.

Prvni náš obrázek "Hněv Achilleův" přenáší mladého čtenáře db pradávné doby, kterou mohli bychom nazvati mládím lidstva. Na pobřeží Balkánského poloostrova i Malé Asie povznáší se nadaný a jarý národ k moci státní i duševní. Jsa zároveň hrdinský i dOmyslný, vytrvalý i vzletný, koná s obdivuhodným štěstím skutky, které posud jsou vzorem mužné statečnosti a duševní ušlechtilosti. Pokořiv méně vzdělané a méně nadané kmeny, zakládá obce a státy, dává jim dokonalé zákony a vzorná zřízení, která bud staví občany pod moc jednoho mocného vládce neb popřávaj! všemu svobodnému občanstvu účast ve vládě. Ve školách mládež se vychovává k dokonalosti tělesné i duševní, aby stát měl statečné vojíny, vzorné občany, milovniky krásy a síly. Dospěli občané účastní se válek na výboj i na obranu; podnikají lovy; dozírají na vzdělání poli; oddávají se životu veřejnému.

Ale zároveň stále se v mládeži i v dosp'ělém občanstvu pěstí a rozvíjejí síly duševní. Náboženství, k němuž se mladistvý národ přiznává, s řadou krásných boM a bohyň, naplňuje duše kouzelnými představami souměrných postav, pOvabných pohybil, hrdinských činil. Tito bohové bývají uctíváni ušlechtilými závody, statečnými zápasy, slavnostními hrami. Ti, kdož se boMm nejvíce chrabrými činy přiblížili, jsou jmenováni

13

[na začátek stránky]