Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Motivy ze spanilé země svatosti a umění - str. 8

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Motivy ze spanilé země svatosti a umění. Praha : J.A. Drégr, 1940. 45 s (Corona ; sv. 17)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

Severina se musíme zastaviti, neboť velký světec kraje zarazí sice s pokorným úsměvem, ale s vladařskou samozřejmostí naše kroky: na nádražní' staničce čteme nápis 'Colentino, který jest nám mnohem déle znám, než kterékoliv jiné místní jméno tohoto kraje, vždyť po léta jsme chodívali den co den po Karlově mostě pod skromnou sochou augustiniánského světce adivotvorce MikulášelzTolentina, jímž se vedle velkého doktora s planoucím srdcem pochlubil v kamenné aleji barokní Prahy konvent od svatého Tomáše na Malé Straně. Světcovo město nad klidnou a mělkou říčkou Chienti, překlenutou mohutným mostem Úáblovým z XIII. věku, nezvedá se na rozdíl od typických sídel v Markách do valné výše a nepůsobí dojmem obce obranně hrazené. Ač odsud pocházel jakýsi condottiere XV. století, Nicolo Mauruzzi, a ač zde posud ukazují jizbu, vníž přenocoval v čas Tolentinského míru condottiere XIX. věku, Napoleon, dýše zde všecko klidem a pokojem, pozemským potěšením v Bohu a nevinnou radostí z darů země, která tu štědře rodí a ani nepřipouští, aby s ní syn člověka zápasil: nikoliv teprve r. 1797, nýbrž kdysi v prehistorii, hned při založení měst~, a to na věčné časy byl tu uzavřen mezi Bohem a člověkem

8 pace di 'Colentino, a největší rodák zdejší obnovil i posvětil jej v křesťanském smyslu jako trvalou

[na začátek stránky]