Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Motivy ze spanilé země svatosti a umění - str. 7

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Motivy ze spanilé země svatosti a umění. Praha : J.A. Drégr, 1940. 45 s (Corona ; sv. 17)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

ny, jejichž kult za sebou přitáhl jistě i,výtvarníky; těšili jsme se, jak ztrávíme sporou chvíli zasvěcení v jejich svatyních a klášterech, abychom pak pozorovali s některé kamenné balustrády jejich sídla nebe a moře, zasněžené hory na obzoru i kadeřavé vinice na úbočích, pomalý tok klikatých řek i bílý klid dvorců mezi zahradami nad nimi a oddávali se krajině s touž bezmračnou vděčností, s jakou před věky světcové nacházeli spojení s. Bohem v pohledu do svého domova.

Teprve loni z jara, po třech letech, jsme provedli svůj plán: zvolivše si za východisko strmé, bílé a živé okresní město Maceratu, podnikali jsme pouti po Markách. Musili jsme zpravidla sestoupiti hluboko do údolí k železniční trati, abychom se poté šplhali opět příkrými cestami ke svému opevněnému cíli.

Z těchto hrazených městeček leží nejblíže u Maceraty ,při poboční dráze z Porto Civita Nova do vnitrozemí Marek maličké San Severino, malebná osada o dvou poschodích z různých věků, kam se však neputuje za městským patronem, nýbrž za líbeznou Pinturicchiovou Madonnou della Pace, jejíž laskaVý úsměv jediné vybízí ke klidnému spočinutí, kdežto jinak všecko v tomto gotickém místě velí stoupati, pospíchati, pachtiti se po výšinách. " Ale na dvou třetinách cesty z Maceraty do San

[na začátek stránky]