Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Literatura česká devatenáctého století. Dílu třetího část první, Od K. H. Máchy ke K. Havlíčkovi

Literatura česká devatenáctého století. Dílu třetího část první, Od K.H. Máchy ke K. Havlíčkovi. V Praze : nákladem Jana Laichtera na Král. Vinohradech, 1905. (Laichterův výbor nejlepších spisů poučných ; kn. 16) 764 s.

[Zvětšit] [Zvětšit] [Zvětšit] [Zvětšit] [Zvětšit]
str. 232
34 kB
str. 233
18 kB
str. 354
23 kB
str. 355
33 kB
str. 356
33 kB
[Zvětšit] [Zvětšit] [Zvětšit] [Zvětšit] [Zvětšit]
str. 357
30 kB
str. 358
32 kB
str. 359
34 kB
str. 360
32 kB
str. 361
34 kB
[Zvětšit] [Zvětšit] [Zvětšit] [Zvětšit] [Zvětšit]
str. 362
32 kB
str. 363
31 kB
str. 364
33 kB
str. 365
75 kB
str. 366
33 kB

Obsah

(...)

HLAVA DRUHÁ. - [36]

JAN ERAZIM VOCEL JAKO BÁSNÍK

NAPSAL ARNE NOVÁK

I. Vocelův život. Jeho novellistika - [36]

II. ,Přemyslovci' - [44]

III. ,Meč a kalich' - [50]

IV. ,Labyrint slávy'. Poslední verše - [54]

HLAVA TŘETÍ. - [62]

FRANT. PALACKÝ V LETECH 1823-1848.

NAPSALI ARNE NOVÁK A JOSEF PEKAŘ.

I. Palackého život a styky společenské v Praze v letech 1823-1848 - [62]

II. Palackého práce aesthetické a filosofické - [70]

III. Dobrovský a Palacký. Hrabata František a Kašpar ze Šternberka. Založení Musea království českého - [78]

IV. Vznik obou časopisů musejních. Palacký jako redaktor - [86]

V. Palackého vývoj jazykový. Palacký rozhodčím ve sporech jazykových - [98]

VI. Palackého činnost literárně historická a kritická - [104]

VII. Palacký jako organisátor práce národní a vědecké - [114]

VIII. Palackého průprava a příprava historická - [121]

(...)

HLAVA PÁTÁ. - [189]

ŽIVOTNÍ A KULTURNÍ POZADÍ ČESKÉ NOVELLISTIKY LET ČTYŘICÁTÝCH A PADESÁTÝCH.

NAPSAL ARNE NOVÁK.

I. Život v Praze i ve venkovských městech. Rozpor dne svátečního a všedního. Zábavy společenské - [189]

II. Život ženský. Jeho představitelka M. D. Rettigová. Kultura lásky. Hřbitovy - [203]

III. Český venkov. Umění literární, výtvarné i hudební jej objevuje a obrozuje se jím - [208]

HLAVA ŠESTÁ. - [212]

FR. JAR. RUBEŠ A POČÁTKY NOVOČESKÉ LITERATURY HUMORISTICKÉ.

NAPSAL ARNE NOVÁK.

I. Rubšův život. ,Paleček' - [212]

II. Rubeš básník a novellista - [219]

III. Hajniš a Filípek - [231]

(...)

HLAVA DEVÁTÁ. - [354]

LYRIKA A DIDAKTIKA PŘEDBŘEZNOVÁ V RUKÁCH EPIGONŮ.

NAPSAL ARNE NOVÁK.

I. Od klassicismu k romantice: Jan Herzog, Jan Kocián, Václav Ráb, František Turinský a Karel Simeon Macháček - [357]

II. Klášterní sentimentálnost v Čechách: Marie Antonie; Boleslav Jablonský jako lyrik - [363]

III. Boleslav Jablonský jako didaktik: ,Moudrost otcovská' - [369]

IV. Bajka v literatuře národního obrození: Vincenc Zahradník - [374]

V. Didaktika vstupuje do služeb zpátečnických: Karel Vinařický a Václav Štulc - [378]

(...)