Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Literatura česká 19. stol. D. III, část 1. - str. 66

[na přehled] [na text]

Literatura česká devatenáctého století. Dílu třetího část první, Od K.H. Máchy ke K. Havlíčkovi. V Praze : nákladem Jana Laichtera na Král. Vinohradech, 1905. (Laichterův výbor nejlepších spisů poučných ; kn. 16) 764 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

66 PALACKÉHO ŽIVOT A STYKY SPOL. V P[{AZE Ui23-1848.

Palackého, přicházejícího z Prešpurka do Prahy, provázela pověst knihomola,7 ale záhy vyvrátil ji mladý sličný muž vším slohem svého života. Krásoduchý aestheticismus, jenž rozněcoval a stravoval jeho bohatou spekulaci, pro lnul teď jeho životní formy. V zdal se celou mladistvou bytostí tehdejší Praze, hudebnímu a poněkud lehkokrevnému městu Mozartovských tradicí, kde měšťanstvo s úzkostlivou vybraností napodobovalo společenské mravy šlechtické a kde aristokratické salony pěstovaly, nikoliv bez lehkého stínu půvabného anachronism u, gaiantní gracii francouzskou; typický představitel tehdejší pražské společenské i umělecké kultury, slavený komponista Václav Jan Tomášek, stal se Palackému přítelem již v prvních dnech pražského pobytu. Jako kdysi mladistvý Lessing v Lipsku střásal prach tísnící mladého učence, ,chtěje se státi člověkem a naučiti se žíti', tak i mladý Palacký prožíval teď s aristokratickou a poloaristokratickou společností v Praze, jež ráda ,vlastenčila po německu', veselý a okázalý život, krajně odlišný od asketismu prvních let prešpurských. Komorní i virtuosní hudba dávala životu radostný rhytmus, plesy a reduty slavnostní lesk; vtipná a vybraná konversace němec1{á a francouzská vybíjela své pointy při kulečníku a whistu, francouzská dvornost nadechnutá chvílemi wertherovskou citlivostí nalézala svůdné jeviště ve velikých, pečlivě pěstovaných zahradách na obvodu malé Prahy. Palacký účastnil se všeho.8

7 Zajímavý doklad o tom II M. Červinkové-Riegrové, ,Karel Egon Ebert o Fr. Palackém', v Památníku Palackého na str. 39 a 40.

8 Obšírněji o tom F. L. Rieger, ,Za jakých poměrů, zejména sociálních, podnikl Palacký úkol svého života', v Památníku Palackého na str. 45-60 a J. Pekař na uv. m.

[na začátek stránky]