Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Literatura česká 19. stol. D. III, část 1. - str. 38

[na přehled] [na text]

Literatura česká devatenáctého století. Dílu třetího část první, Od K.H. Máchy ke K. Havlíčkovi. V Praze : nákladem Jana Laichtera na Král. Vinohradech, 1905. (Laichterův výbor nejlepších spisů poučných ; kn. 16) 764 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

CHRÁM SV. BARBORY V HOŘE KUTN~;.

tal a počátkem XIX. věku malebný a barvitý dojem neporušeného města středověkého. Rena\ssance a barok

prací základní', doplňuje hledisky literárně historickými studieJaroslava Vlčka ,Vinařický a Vocel' (,Z alIegorické didaktiky let čtyřicátých'), zahrnutá do knihy ,Několik kapitolek z dějin naší. poesie', v Praze 1898.

[na začátek stránky]