Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Literatura česká 19. stol. D. III, část 1. - str. 354

[na přehled] [na text]

Literatura česká devatenáctého století. Dílu třetího část první, Od K.H. Máchy ke K. Havlíčkovi. V Praze : nákladem Jana Laichtera na Král. Vinohradech, 1905. (Laichterův výbor nejlepších spisů poučných ; kn. 16) 764 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

HLAVA DEVÁTÁ.

LYRIKA A DIDAKTIKA pi<'EDBi<'EZNOVA V RUKÁCff EP/(;'ON(r.

NAPSAL ARNE NOVÁK.

Životní ideje národního obrození, vůdčí myšlenky vlastenecké akce, citové nálady evropského romantismu, drobné zkušenosti sentimentálně milujících srdcí byly v dvacátých a třicátých letech vyzpívány významnou poesií Jana Kollára i Františka Ladislava Čelakovského a o něco později v historickém zakuklení cykly romancí Jana Erazima Vocela; vracejí se však též opětovně na zažloutlých listech lyrických a didaktických sbírek podružných duchů, kteří nedovedli. ani stvořiti nový duchovní obsah pro svoji poesii, ani vlíti přejaté, namnoze značně rozředěné víno básnické do nádob nových tvarů v a nové ornamentace. Podléhajíce dílem mocnému vlivu zahraničních vzorů básnických, dílem silnému působení domácích, rázovitých mistrů, zůstali po celý život epigony. Netvotili, nýbrž jen kombinovali; nevymýšleli nových námětův a látek, nýbrž jen zálibně pohrávali si danými; nepozorovali života ani přírody volným, osobitým zrakem, nýbrž skly cizího, známého názoru; jejich poesie nebyla dílem horoucího srdce ani neústupně

[na začátek stránky]