Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Literatura česká 19. stol. D. III, část 1. - str. 217

[na přehled] [na text]

Literatura česká devatenáctého století. Dílu třetího část první, Od K.H. Máchy ke K. Havlíčkovi. V Praze : nákladem Jana Laichtera na Král. Vinohradech, 1905. (Laichterův výbor nejlepších spisů poučných ; kn. 16) 764 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

,PALEČEK'.

217

psali též Ferdinand Kop, Jan Možný, Josef Kajetán Tyl. Žertovné deklamovánky se střídaly s humoreskami, anekdoty se čtveráckými dopisy, arabesky s ironickými pranostikami, komické dramatické výstupy s causeristickými dialogy; skoro všecky genry nižší komiky a přízemního humoru byly zastoupeny. Když vyšel první svazeček, referent ,Květů' pěkně ukázal, že pro vyšší humor posud v Čechách bylo by málo porozuměni a čtenářstva, a že nezbývá ,Palečku' než přizpůsobovati se úrovni českého světa. ,Zmýlí se ovšem, kdo v něm snad Jean Paulův humor nebo Sternovu satiru očekává, chraniž Bůh, takový nebude, takový nemůže, takový nechce a nesmí být, má-li se do hodně mnohých rukou dostati.' Rubeš přispěl do všech svazků ,Palečka" vyjímaje dva poslední; většina jeho humoresek, četné jeho deklamovánky byly tu otištěny poprvé.2

Skonči v r. 1845 studia právnická, pobyl Rubeš v Praze krátce jako magistrátní akcessista; po té střídal různá místa venkovská v postavení aktuára, syndika a adjunkta - tak pobyl krátce v Karlíně, Načeradci, v Kutné Hoře. Zádumčivá povaha nabývala převahy, nuda úřed 2 Z Rubšových prací v ,Palečku' vyšly: sv. I: Pan Trouba a Stoletý kalendář; sv. II: Láska (dek!.); sv. III: Pandořina skřínka (dek!.); Dlouhá předmluva ku krátké povídce; sv. IV:

Všem se nelze zachovati (dek!.); sv. V a IV: Smutné vyražení ve Hvězdě; sv. VII: Dodatek k obraně krásného pohlaví (dek!.), Flamendr a Kupte kalendáře lháře; sv. VIII: Ostří hoši; sv. IX:

Berličky (dek!.); sv. X: Za sto let (dek!.) a Svědomitý popis láhvičky; sv. XI: Předmluva, pomluva a domluva; sv. XII:

Veselá předmluva k smutné povídce o jednom nešťastném bačkoráři; sv. XIII: Lehce nabyl, lehce pozbyl; sv. XIV: Listy Ladislava Dloubálka; sv. XV: Bratří; sv. XVI: Dluhy mít, dobrá věc (dek!.) a Zlomek ze života Sylvestra Sejčka, a sv. XVII: Blahosti tanečních hodin.

[na začátek stránky]