Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Literatura česká 19. stol. D. III, část 1. - str. 211

[na přehled] [na text]

Literatura česká devatenáctého století. Dílu třetího část první, Od K.H. Máchy ke K. Havlíčkovi. V Praze : nákladem Jana Laichtera na Král. Vinohradech, 1905. (Laichterův výbor nejlepších spisů poučných ; kn. 16) 764 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

~ALÍŘSTVÍ I HUDBA NALÉZAJÍ ČESKÝ VENKOV. 21 timními, nepointovanými obrazy z chalup východočeského svého domova otevřel našemu malířství nové dráhy a připravil cestu tragickému reku, stojícímu na prahu novočeského umění výtvarného - Josefu Mánesovi.I

Současně bojovaly houževnatě v hudbě dva směry, domáhající se nadvlády i v písemnictví: napodobení lidové písně, které v oblasti hudby nemohlo se vykázati činy rovnými ,Ohlasům' nebo ,Kytici', zápasilo o přednost s kosmopolitním, mozartovským proudem, vyvrcholeným sebevědomou postavou eklektika V. J. Tomáška. Teprve velkolepou synthesou rozřešen spor a dán základ modernímu českému umění hudebnímu: Bedřich Smetana, jenž v padesátých letech jako kapelník v Praze a Goteborku mizel mezi honosnou prostředností, byl určen, aby z ducha prostonárodní písně stvořil české hudební drama.2

Tak v letech šedesátých dokonává se vítězství české kultury lidové: v hudbě vyrůstá z ní životní dílo Smetanovo, převyšující významem všecko ostatní tvoření umělecké v Čechách; malířství české nalézá tu osobou Dvořákovou a Mánesovou svoji národní svébytnost; a novellistika česká - jak níže uvidíme - po dlouhém tápání dospívá tu v individualitě B. Němcové vědomí svého smyslu a cíle.

1 O vývoji českého malířství té doby srv. F. X. Jiřík, ,Ruben a jeho pražská škola malířská', v ,Rozhledech' V, 1896. 2 Poučně líčí tento rozpor dvou směn'\. hudebních a jeho překonání B. Smetanou Zd. Nejedlý, ,Dějiny české hudby' (v Praze 1903).

15*

[na začátek stránky]