Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Literatura česká 19. stol. D. III, část 1. - str. 208

[na přehled] [na text]

Literatura česká devatenáctého století. Dílu třetího část první, Od K.H. Máchy ke K. Havlíčkovi. V Praze : nákladem Jana Laichtera na Král. Vinohradech, 1905. (Laichterův výbor nejlepších spisů poučných ; kn. 16) 764 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

208

ČESKÝ VENKOV.

smutek leží na měkce modelovaných tvářích postav dcer, matek, milencův a dětí, na náhrobcích doby, která opět a opět čítala Novalisovy ,Hymnen an die Nachť. Neúprosné sochy Saturna s přesýpacími hodinami a hrdé postavy efebů zahalené V klidně řásnaté togy opustily hřbitovy; smutní cherubové se splývavými perutěmi sestoupili s oltářů a stanuli ve výklencích náhrol:mích, kde objímali a líbali urnu guirlandami ozdobenou nebo pohnutě se skláněli nad sarkofagem posypaným růžemi; a když z jara malými modrými kvítky barvínek rozkvetl hustě zarůstající záhon na rově, když rozvila se ojedinělá pobledlá měsíčná n1že nad barvínkem, přicházeli milenci a sentimentálně snili nad hrobem sestry nebo přítele o dovršení své lásky mezi hvězdami .- 111.

Český venkov. Umění literární, výtvarné i hudební jej objevuje a obrozuje se jím.

Malé město a maloměstská Praha charakterisují život epochy; nevyčerpávají jí však. Kostym a životní sloh českého světa v letech čtyřicátých a padesátých jsou maloměstské; jeho horké srdce, podmiňující život, bije jinde. Nezúčastněn jsa společensky tehdejšího českého života, zvykově i krojově oddálen jsa od průměrných jeho forem, věren tradicím údobí odlehlých, vesnický lid zemědělský poskytuje znovu síly a svěžesti velkému procesu Qbrozovacímu. Posud stísněn jsa robotou a poddanstvím, jež humánními reformami Josefovými jen z polovice byly zmírněny, ohrožován jsa vzrůstajícími berněmi, dosud nezotaven z pohrom válek napoleonských, venkovský tento lid podává obraz hospo-

[na začátek stránky]