Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Leonora - str. 8

[na přehled] [na text]

SCHLAF, Johannes. Leonora. Praha : F. Adámek, 1907. 69 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

nóvateurů a reformatorů literárnich, stoji dnes v německé poesii osaměle . a v ústrani: nikoliv však opuštěn a sám. Podává si ruce s monistickými mysliteli dnešní doby, stýká se s vyjasněnou mystikou Maeterlinckovu, souvisí s novoromantickým hnutím v přítomném Německu, jež se vrátilo ke kosmickým snům a tuchám. Jeho postava, zamýšlená a vážná, jeví se všem těm, kdož ji milují, uprostřed přírody tiché, severské a přísné, jejíž drobné, ubledlé květy v kališcích křehkých a vonných zrcadlí daleký odlesk studeného a nekonečného nebe prosyceného věčností.

Arne Novák.

8

[na začátek stránky]