Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Leonora - str. 70

[na přehled] [na text]

SCHLAF, Johannes. Leonora. Praha : F. Adámek, 1907. 69 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

JOHANNES SCHLAF

vypravoval sám svůj životopis v autobiografické skizze »IlTI Spiegel« (Das literarische Echo IV, 1902), z níž vyjímáme tato data. Narodil se jako syn kupcův v malém saském městečku Querfurtu blíže Merseburgu - k rodnén1u městečku poutá se většina jeho drobných básní v prose nadepsaných »In Dingsda« - dne 21. června 1862. Již jako hoch básnil verše i dramata. R. 1874 přestěhovali se Schlafovi rodiče do Magdeburku, kde Johannes Schlaf absolvoval gymna~ium; JIŽ na střední škole prožil velký duševní boj o moderní názor světový, statečně pl"ijímale výsledky pt-írodních věd a odmítaje filosofický materialism. Také moderní literatura, pfedevšílTI ruský a norský román, zaujaly tu mlaáého studenta, spolužáka a druha Hermanna Conradiho, který právě se chystal k literárně revolučnímu svému vystoupení. R. 1885 vstoupil Schlaf na universitu v Halle, aby studoval theologii a filosofii a vypil až na dno život německého studenta. Než brzy se ho nasytil; v Berlíně, kde pokračoval ve svých studiíéh filosofických a filologických, často zápase s hmotnými starostn1i, úplně se stravoval činností literární.

Rozhodný vii v naň mělo seznámení se s básníkem A r noH o I zem: skoro tři léta pracovali básníoi jako odvážní průkopníci naturalistického slohu v prose i dramatu pospolu. První plod

[na začátek stránky]