Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Karel Hynek Mácha - str. [343]

[na přehled] [na text]

Karel Hynek Mácha : osobnost, dílo, ohlas : sborník k 100. výročí Máchovy smrti. V Praze : Družstevní práce, 1937. 344 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

Obsah

,. ,j. H Z y , n

Jose) ora: astrena tvar . . . . . . . . . . . . . . . .' ~)

I

Václav Černý: K. H. Mácha a západoevropský titanismus romantický 9

Pavel Fraenkl: Máchův cit samoty. 17

František Chudoba: Múcha a Shelley. . . . . . . 31

JiH Horák: Mácha a Lermontov ..... . . 42

Jan Máchal: Obzor poesie polské za doby Máchovy 51

Jan Menšík: St. Garczynski a K. H. Mácha. . . 61

Alfred Bém: K. H. Mácha a ruská literatura . . 7 Antonín Procházka: K Hněvkovskému a Máchovi 89

Ferdinand Strejček: První český "rozervanec" . . 95

I-

Jan "oborník: Tři studie k poesii Máchově 1 09

Arne Novák: Mácha visionář . . . . . . 120

Felix foduHca: Mácha jako dramatik . . . 13 Ivo Liškutín: Dva zlomky historické prózy Máchovy. 142

Jan Thon: Na okraj Máchovy italské cesty. . . 164

Vilém Bitnar: Hagiografické živly v díle Máchově 170

V áclal' Flajšhans: Hlas Prahy . . . . . . . . . 179

II-

J. 8. (]apek: Doéasný klasicista a věčný romantik 217

Albert Pražák: Stúr, Hurban a Mácha . . . . 234

Oldřich Králík: V. B. Nebeský a K. H. Mácha 245

Antonín Veselý: Snoubencc ducha Máchova. 25 Karel Polák: Mácha II Neruda . . . . . . 275

Jan !(rejčí: K. II Mácha a literární věda 29]

Julius Heidenreich: S Máchou na slovanský jih 295

Josef Páta: K. H. Mácha a Lužice . . . . . 315

Oskar Donath: Německé překlady Máchova "Máje" 327

Doslov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341

[na začátek stránky]