Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Karel Hynek Mácha - str. [3]

[na přehled] [na text]

Karel Hynek Mácha : osobnost, dílo, ohlas : sborník k 100. výročí Máchovy smrti. V Praze : Družstevní práce, 1937. 344 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

KAR EL HYNEK MACHA

Osobnost, dílo, ohlas

S bor n i k k 1 o O. V 1~ r o é í jl;[ ách o v.'V· S ln r t i u s P o řád a l a redakcí Arna Nováka

Diterárně historická společnost československá

V Pr(f'ze 1937

Dv / /

ruzstevnl prace

[na začátek stránky]