Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Janáčkovy feuilletony z L. N. - str. 5

[na přehled] [na text]

RACEK, Jan; FIRKUŠNÝ, Leo. Janáčkovy feuilletony z L. N. Brno : Dobročinný komitét, 1938. 158, 16 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

ROČENKA DOBROČINNÉHO KOMITÉTU V BRNĚ

Ročník 50.

CHUDÝM DĚTE.M

Jan Racek a Leoš Firkušný:

, v

JANACKOVY FEUILLETONY

Z L. N.

Úvodní studie napsali

Arne Novák a Vladimír Helfert

Ve prospěch chudých dětí českých škol brněnských

Uspořádala

Hana Humlovd

1938

Nákladem Dobročlnn6ho komlt6tu v Brně

Vytllkle knlhtllkÚ'ne a nakladatellhl Pokornt a IPol. v Brně, Pekahká

[na začátek stránky]