Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Janáčkovy feuilletony z L. N. - str. 21

[na přehled] [na text]

RACEK, Jan; FIRKUŠNÝ, Leo. Janáčkovy feuilletony z L. N. Brno : Dobročinný komitét, 1938. 158, 16 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

Kdokoli se bude kdy zabývati silnou citovou složkou Janáčkovy osobnosti, sáhne s prospěchem k těm z jeho feuilletonistických črt, kde se jakoby úkradkem a se zdrženlivostí opravdu mužnou zpovídá ze svého vztahu k vlasti a národu. Jest při tom velmi konkretní a neupadá nikdy do povšechných a obecných úvah o národnosti. Jeho uvědomení, tuhé a neoblomné, sebevědomé a hrdé, spíše posupné než sentimentální, má ráz lašský a moravanský a rozjiskřuje se hlavně v nárazech s němectvím brněnským neb berlínským. I zde jsou východiskem dojmové zážitky, ztlumočené náznakovitě a v nápovědech často prostředím hudebním a hudebnickým; zprvu ani čtenář netuší, že by mělo dojíti k citové konfesi, a že by se impresionistické skvrny mohly rozžehnouti v prudký požár vášnivého zanícení.

Velká fuga se zdá býti vůbec vyloučena ze slohových prostředků Janáčkových, steině iako každý projev rétorický. Krátce, pádně, názorně, ale zároveň zkratkově, útržkově, náznakově žene se rytmem horské bystřiny a jarního větru ieho věta, jež jest nikoli stavěna, nýbrž většinou improvisována. O intensitě a pravdivosti těchto prožitků nelze pochybovati, zato nemůže býti sporu o tom, že i iejich slovesné zachycení .jest spíše darem a milostí okamžiku než výsledkem práce stylistovy. Jsou to většinou mžikové snímky, jaké upoutáva.ií svou věrností; pohledy do dílny a do života v nestřežených okamžicích, často s překvapující indiskretností; listy a lístky důvěrné, určené při svém zrodu spíše pro sama pisatele než pro ieho publikum. Odevzdávají se zde čtenářstvu nikoli jako slovesná tvorba, rovnocenná Janáčkovu tvoření hudebnímu, nýbrž jako dokumenty, tuto tvorbu ilustrující. Jako literární dokumenty, s nimiž se v děiinách české hudby moderní může sotva co měřiti.

'21

[na začátek stránky]