Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Janáčkovy feuilletony z L. N. - str. 162

[na přehled] [na text]

RACEK, Jan; FIRKUŠNÝ, Leo. Janáčkovy feuilletony z L. N. Brno : Dobročinný komitét, 1938. 158, 16 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

služnou činnost, kterou vyvíjí v Dobročinném komitétu v Brně redigováním ročenky »Chudým dětem«, přijímané po léta odbornými kruhy jako hodnotnou a dnes již i nezbytnou složku literární. Redaktorka koná také nezištně všecky práce administrativní, spojené s vydáváním ročenky.
zl této činnosti paní Hany HU!lllové v období 1929 až 1938 byl pro náš
spolek čistý zisk 268.950.50 Kč. Dobročinný komttét uspořádal na počest své redaktorky dne 12. března 1938 společnou večeři, které se zúčastnilo mnoho předních osobností brněnské společnosti.

Výbor našeho spolku jest ustaven takto: starostka pí A. Hlavinková  místostarostky pí V. Sťasná a M. Rozsívalová - jednatelky pí B. Veselá a sl. dr. B. Hauserová - pokladní pí M. Záturecká - účetní pí M. Ujčíková - redaktorka' ročenky pí H. Humlová - správkyně skladu pí M. Hiibnerová - její náhradnice pí M. Kožoušková - předsedkyně zábavního ódboru pí A. Podlipná - místopředsedkyně záb. odb. pí L. Vojtěchová - členky záb. odb. pí A. Chmelařová, B. Vincourková, H. Vrtělová - zapisovatelky pí 1. Nussbaumová a R. Moysová - členky výboru pí M. Jůvová, V. KašpáI1ková, H. Koncerová, Z. Neugebauerová, M. Pa uková, A. Podpěrová, H. Svobodová, K. Simková, M. Vaňková a B. Zedníková - náhrad ni ce výboru pí B. Kůrková a J. Mrázová - revisorky účtů pí J. Rapantová a L. Svobodová - jejich náhradnice pí L. Ledererová a O. Weinerová.

V Brně dne 30. září 1938.

Božena Veselá, jednatelka.

2

[na začátek stránky]