Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Janáčkovy feuilletony z L. N. - str. 158

[na přehled] [na text]

RACEK, Jan; FIRKUŠNÝ, Leo. Janáčkovy feuilletony z L. N. Brno : Dobročinný komitét, 1938. 158, 16 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

Strana

48. Moje děvče z Tater. Roč. XXXV., č. 165. 1. IV. 192'7 57

49. Schytali je! Roč. XXXV., č. 333. 3. VII. 1927 "12E

50. Už jsou pod střechou. Roč. XXXV., č. 383. 31. VII. 1927 130

51. Pro pár jablek? Roč. XXXV., č. 446. 4. IX. 1927 51

52. Glagolskaja missa. Roč. XXXV., č. 598. 27. XI. 192'7 63

53. Moje město. Roč. XXXV., č. 648. 24. XII. 1927 . 59

54. Pepík a Jeník. Roč. XXXVI., č. 182. 2. IV. 1928 129

55. Zvoní na poplach. Roč. XXXVI., č. 256. 20. V. 1928 131

56. Moje Lašsko. Roč. XXXVI., č. 269. 27. V. 1928 . 38

158

[na začátek stránky]