Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

František Borový - str. [80]

[na přehled] [na text]

František Borový : 31. 1. 1874 - 20. 3. 1936. Praha : Klub nakladatelů Kmen, 1937. 84 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

St. Lom, Hranice 35

Otokar JVejedlý, S Bohem, pane Borový 38

Jdí Němec, Múj tchán 47

Arne Novák, Zvony domova 56

Marie PujmanoíJá, V z p o m Ín k a z 1917 61

Fráňa ,~'rámek, M II j n a k I a dat e I 64

A. M. TilschoíJá, R II s k á d u š e 68

V áclaíJ Mikoto, J. Fz'irth, Nad r a k ví 71

Dva dopisy 75

IJřiloh~'

Portret 1924 frontispice

Rodinná skupina 1901 za str. 16

Portret 1910 za str. :~2

O. Ne;edl{: Zahrada" Dvoi-ištč" v Jílovém

• v za str. 48

Portret 1931 za str. h4

[na začátek stránky]