Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

František Borový - str. 57

[na přehled] [na text]

František Borový : 31. 1. 1874 - 20. 3. 1936. Praha : Klub nakladatelů Kmen, 1937. 84 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

sované přednášky vybrousil v umělecký essay; "Kritika literární" se mně z akademického textu pro universitní extensi měnila pod rukou v soustavně vybudovaný cyklus, po němž ochotně sáhla Emlerova knihovna "Duch a svět".

Zvolna mně samému bylo jasno, že se v organickou jednotu kupí mé články, psané již v době válečné a hledající v slovesné a myšlenkové minulosti tradiční kořeny češství; jak po časopisech vycházely, měly ve veřejnosti ohlas velice živý a naráz a správně bylo porozuměno jejich intenci buditelské, v tomto čase "za živa pohřbených" potřebné a vítané. Ale vedle nich jsem měl po revuích řadu statí a essayu předválečných, které se mně již nebyly vešly do mých prvních dvou svazku "Mužu a osudu" a "Myšlenek a spisovatelu"; mínil jsem, že je budu moci vhodně spojiti se svou literární žní válečnou, když i v nich bylo patrno úsilí zachytiti na výrazných osobnostech básnických, uměleckých a vědeckých duchovní náplň národní vzdělanosti české.

Když jsem se ohlížel po nakladateli, padl mu J pohled přirozeně na Františka Borového, jehož omlazená firma byla právě tehdy v prudkém, svěžím a úspěšném rozběhu. Neznal jsem osobně jejího majetníka, ale byl jsem velice sympaticky upoután jeho trojnásobným elánem. Osvědčoval odvážnou podnikavost, kdežto ostatní pražská nakladatelství se krčila nečinně v za· křiknutých rozpacích. Se šťastnou volbou autoru, kteří měli skutečně co pověděti, spojoval vzácnou tehdy péči o zevní kulturu knihy od papíru a typu až po uměleckou výpravu z ruky grafického odborníka. Všemi díly jeho nákladu vanul svobodný duch národně kulturního sebevědomí, vzdorující onomu zotročujícímu

51

[na začátek stránky]