Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Ballady a romance, 7. vyd. - str. 9

[na přehled] [na text]

NERUDA, Jan. Balady a romance. 7. vyd. V Praze : F. Topič, 1921. (Sbírka souvislé četby školní ; 3)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

9

lásky, jenž tkvěl celým srdcem na své chudlčlté matičce, poznáváme z "Ballady pašijové".; něžného přítele dětí, který často si pozasteskl nad tím, že osud mu nedal "dětské hladit hebké vlásky", prozrazuje stejně "Ballada ,horská" jako "Ballada dětská" nebo jako "Romance štědrovečerní"; nadšeného pěvce volnosti politické, který z mládí tak velebil Karla Havlíčka, slyšíme plesati z "Romance o jaře 1848" a horliti z "Romance italské"; zejména však obdivujeme se, jak v "R{)manci o KarlulV." se Nerudovi . zdařilo ztě~ lesniti živým a barvitým příběhem polohistorickým vlastní přechod od nedůvěry v národ k nadšené lásky. plné víře v jeho vnitřní cenu,neb jak v biblickém námětu "Ballady o svatbě v Kanaán" obráží se vy. rovnaný a mužný humor zralého Nerudy, jenž zapo:,. mínaje na sebe, dovede se vždy radovati s radujícími.

Mají-li •• Ballady a romance" tolik lyricky prožitého, není věru divu,. že se v nich i po stránce slohové obje. vuje mnoho prvků lyrických. Některá z čísel jsou ryzí lyrika, na př, těžce zádumčivá meditace, nadepsaná "Romance o Cerném jezeře", jež i složitou a vážně pádnou stavbou slok vymyká se všemu básnictví vý. pravnému. "Romance o jaře 1848" neb "Ballada a polce" jsou v podstatě zálibně a široce rozvedená čísla malebného popisu, v nichž básníkův zájem málo dbá o skrovničký děj a úplně o dekorační hru, o rozmar~ nou směs pohybů, barev, světel. Tu vidíte, jak Nerudův zvláštní smysl pro zeVní malebnost, který z něho učinil tak znamenitého cestopisce a tak svěžího oživovatele staré Prahy. nedal se ničím utlumiti a pronikal i tam, kde básník v podstatě sledoval zcela jiné zá.

[na začátek stránky]