Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Ballady a romance, 7. vyd. - str. 44

[na přehled] [na text]

NERUDA, Jan. Balady a romance. 7. vyd. V Praze : F. Topič, 1921. (Sbírka souvislé četby školní ; 3)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

Ballada májová.

V bílé míse vodu vaří

s úzkostlivě bdělou tváří pěkná holka, lepých tvarů. Voda v míse v plném varu. bubliny jak v dešti chrlí.

a jak holka varu slouchá, voda kloktá, syŠí. hrčí.

jak když cvr'ček v hroudá;::h cvrlí. jak když oknem bzučí moucha. jak když v dálcé povoz hrčí.

Houkla půlnoc. Holka klekla. prsten rychle s ruky·svlékla. hodila jej varné v lůže.

"Svatá panno Petronillo! Dnešní májové své noci

máš náš osud ve své moci. číníš cokoli Tí milo

prosím. prosím. dej mí muže! Zajisté že muže svého

každého z Tvé ruky beru.

[na začátek stránky]