Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Ballady a romance, 7. vyd. - str. 38

[na přehled] [na text]

NERUDA, Jan. Balady a romance. 7. vyd. V Praze : F. Topič, 1921. (Sbírka souvislé četby školní ; 3)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

Ballada stará -- shní!

l~ukal1la lomila, po břehu chodila, Ila kúmen poklekla, dceru porodila.

"Chceš Ty, matičko má bll:l~:í, by..:h Ti rybel - Jak bys sítě rozhodila, vždyf se's sotva nairodila! - "Chceš Ty, matičko má blcd:l, bych si pIinky vybílila 7"

- Zanech pIinek, dlouhá cesta, čas, bys sobě popílila!

"Vlna s vlnou v rozhovoru, mám se po vodě dát dolú?" - Po vodě se dáme spolu, zastavíme mlýnská kola. aby mladý mlynář věděl,

kdo ho před soud hoži VOI:1! -

[na začátek stránky]