Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Ballady a romance, 7. vyd. - str. 34

[na přehled] [na text]

NERUDA, Jan. Balady a romance. 7. vyd. V Praze : F. Topič, 1921. (Sbírka souvislé četby školní ; 3)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

John naslouchá a vytřešfuie zraky --"Aj pakli jedna pliJe bude má,

tof bude druhá taky!"

A rychle s člunkem ku břehu uhání. Po celou noc se k lodi nevrátil,

až teprv po svítání.

Až po svítání, v bílé ranní době zas sekyru svou v koráb zaráží. a uvnitř již jak v hrobě.

Již voda otvorem si cestu klestí, teď vyhoupla si první mrtvolu • .John rychle po ní pěstí.

Tvář mrtvou k sobě obrátil: .. Eh kletě! je po svatbě - já tady za vlasy mrtvého držím zetě!"

[na začátek stránky]