Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Ballady a romance, 7. vyd. - str. 33

[na přehled] [na text]

NERUDA, Jan. Balady a romance. 7. vyd. V Praze : F. Topič, 1921. (Sbírka souvislé četby školní ; 3)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

Romance helgolandská.

Bouř žene koráb u divokém běhu. John lampu klamnou k skále přivěsil a dí: •• Bůh žehnej břehu!"

A koráb k světlu žene se a v trysku se náhle přes úskalí překotil,

a stěžněm vězí v písku.

John zaveisknul sí ve syčící pěnu:

"Má dceruška sí chystá veselku, dnes pomohu jí k věnu!"

A člunek jeho jako liška běží

po těžkýlCh vlnách tam, kde zvrhlá loď jak černá rakev leží.

John nenavykl marně tratit času, sv:ou sekyru hned v koráb zarazil, v tom z nitra doslech' hlasu.

" "J cn pospěš, pospěš j"" zní to dutě zdůli, " •• a všeho zboží půli dostaneš,

i všeho zlata půli." "

JaD Neruda, Ball.dr a romaDce.

3

[na začátek stránky]