Úvod [a překlad z latiny]

Dílo

Rozsah stran

3–18

Rok vydání

1901

Typ

Citace: NOVÁK, Arne. Úvod [a překlad z latiny]. In: HUTTEN, Ulrich von. Dialogy. Z latiny přeložil a úvodem opatřil Arne NOVÁK. Praha: nákladem J. Otty, 1901, s. 3–18. Dostupné také z https://arne-novak.phil.muni.cz/node/14099