Z dějin české literatury

Year of issue

1920

Publisher

nákladem Jana Laichtera

Licence