O české próze výpravné

Rozsah stran

1–95

Rok vydání

1932
Citace: NOVÁK, Arne. O české próze výpravné. In: Výbor z krásné prózy československé. Česká próza 1. Praha: Sfinx (Bohumila Jandy), 1932, s. 1–95. Dostupné také z https://arne-novak.phil.muni.cz/node/14158