Literatura česká devatenáctého století. Dílu třetího část první, Od K. H. Máchy ke K. Havlíčkovi

File

Rok vydání

1905

Vydavatel

nákladem Jana Laichtera

Licence

Citace: Literatura česká devatenáctého století. Dílu třetího část první, Od K.H. Máchy ke K. Havlíčkovi. Praha: nákladem Jana Laichtera, 1905. Laichterův výbor nejlepších spisů poučných, sv. 16. 764 s. Dostupné také z https://arne-novak.phil.muni.cz/node/71