Výbor z prózy Terézy Novákové

File

Rok vydání

1931

Vydavatel

Státní nakladatelství

Typ

Licence

Citace: NOVÁKOVÁ, Teréza. Výbor z prózy Terézy Novákové. Praha: Státní nakladatelství, 1931. 131 s. Dostupné také z https://arne-novak.phil.muni.cz/node/157