Theodor Novák : životopisný nástin

Rozsah stran

3–38

Rok vydání

1902
Citace: NOVÁK, Arne. Theodor Novák : životopisný nástin. In: NOVÁK, Theodor. Theodora Nováka stati vybrané. Praha: Arne a Teréza Novákovi, 1902, s. 3–38. Dostupné také z https://arne-novak.phil.muni.cz/node/14150