Tradice piaristské

Rozsah stran

58–61

Rok vydání

1923
Citace: NOVÁK, Arne. Tradice piaristské. In: Studentská Litomyšl: almanach vydaný na památku otevření nové gymnasijní budovy a na oslavu 50. výročí všestudentského spolku Smetana. Litomyšl: nákladem slavnostního výboru, 1923, s. 58–61. Dostupné také z https://arne-novak.phil.muni.cz/node/14148

 

 

 

str. 58
str. 59
str. 60
str. 61