Přehledné dějiny literatury české

File

Rok vydání

1913

Vydavatel

Promberger

Typ

Licence

Citace: NOVÁK, Jan Václav a Arne NOVÁK. Přehledné dějiny literatury české: od nejstarších dob až po naše dny. Vyd. 2. přeprac. a rozš. Olomouc: Promberger, 1913. 825 s. Sborník Příruček , sv. 13. Dostupné také z https://arne-novak.phil.muni.cz/node/114