Nápověda

Jak prohlížet

Digitální knihovna obsahuje celá díla, jejich části a jednotlivé stránky. 

 • Díla lze zobrazit ve formátu PDF nebo procházet přímo v prohlížeči po jednotlivých stranách. 
 • Části děl (například úvody Arna Nováka k dílům jiných autorů) lze zobrazit ve formátu PDF (jako součást celého díla) nebo procházet přímo v prohlížeči po jednotlivých stranách.
 • Jednotlivé strany je možné zobrazit v detailu samostatně.
Prohlížeč stran s možností zobrazit detail stránky
Prohlížeč stran s možností zobrazit detail stránky

Jak vyhledávat

 • V celém obsahu digitální knihovny je možné vyhledávat pomocí názvu díla nebo prohledáváním všech obsažených plných textů. Lze také využít filtr pro rok vydání. 
 • Plný text konkrétního vybraného díla pak lze prohledat přímo v zobrazeném PDF souboru.
 • Ve výsledcích plnotextového vyhledávání je v horní části zobrazen posuvník pro upřesnění roku vydání a v pravém sloupci přehled děl, které vyhledávaný výraz obsahují. Výsledky je možné takto filtrovat.
Výsledky vyhledávání s možnostmi filtrování
Výsledky plnotextového vyhledávání s časovou osou pro rok vydání a filtrem podle díla

Jak stahovat

Plné texty jednotlivých děl lze stáhnout ze stránky s přehledem díla, v pravém bočním sloupci: 

 • Extrahovaný text v TXT: pouze textová vrstva – automaticky rozpoznaný text bez korektur
 • PDF soubor: PDF s textovou vrstvou

Jednotlivé stránky v díle lze stáhnout po rozkliknutí jejich detailu, v pravém bočním sloupci:

 • Strana v PNG: obrázek skenu
 • Extrahovaný text v TXT: pouze textová vrstva – automaticky rozpoznaný text bez korektur

Části děl (například úvody, doslovy, kapitoly) nelze stahovat samostatně.

Možnost stažení na stránce s přehledem díla
Možnosti stažení na stránce s přehledem díla

Jak citovat

Doporučená podoba citace podle ČSN ISO 690 v případě, že citujete celou digitální knihovnu (například pokud ji uvádíte v poděkování):

 • Digitální knihovna Arna Nováka [online]. Brno: Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2010–2020 [cit. RRRR-MM-DD]. Dostupné z: http://arne-novak.phil.muni.cz

Citace jednotlivých děl nebo jejich části jsou uvedeny vždy na dané stránce, podle citační normy ČSN ISO 690. Doporučujeme tyto automaticky generované citace před použitím zkontrolovat.

Informace o části díla včetně bibliografické citace
Informace o části díla včetně bibliografické citace

REST API

Obsah knihovny (díla, části děl a strany) je přístupný přes REST API. Podporované formáty pro metodu GET jsou CSV, JSON a JSONLD.