Arne Novák

Arne Novák, 1929 (zdroj: Wikipedie)
Arne Novák, 1929

Narozen 2. 3. 1880 v Litomyšli, zemřel 26. 11. 1939 v Poličce. PhDr., profesor české literatury, literární historik a kritik, esejista. Jedna z reprezentativních osobností moderní české kultury. Autor velmi rozsáhlého díla k dějinám české literatury, kterou vykládal soustavně a v celém jejím rozsahu. Jeho životním dílem je kompendium Přehledné dějiny literatury české od nejstarších dob až po naše dny (1936–1939; spoluautor části Jan V. Novák), napsal také mnoho knižních a časopiseckých studií a kritik, věnovaných převážně 19. a 20. století. Uplatňoval duchovědný přístup k literárnímu dílu, inspiroval se též dalšími metodami. Českou literaturu pojímal komparatisticky, ve vztahu k ostatním druhům umění, k filozofii, k humanitním disciplínám.

Arne Novák v online encyklopediích a slovnících

Vybrané články o Arne Novákovi