Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Spolupráce

Digitální knihovna Arna Nováka zatím ještě není úplná. V současnosti jsou prostřednictvím digitální knihovny přístupné publikace z fondu Ústřední knihovny FF MU, nejčastěji vlastní Novákovy monografie a úvody a doslovy k dílům jiných autorů. Máme v úmyslu v doplňování digitální knihovny pokračovat a uvítáme případný zájem paměťových institucí i jednotlivců o spolupráci (např. pokud vlastní originál a byli by ochotni ho zapůjčit pro účely digitalizace).

Pokud máte zájem s námi spolupracovat, případně jakékoliv připomínky a náměty k projektu, kontaktujte nás, prosím, prostřednictvím adresy kadlec@phil.muni.cz.

Nejdříve bychom chtěli doplnit sbírku monografií a úvodů. Potom budou následovat příspěvky ze sborníků.


Následující seznamy vychází z bibliografie: Soupis vědecké a kritické činnosti Arne Nováka. Praha : Pražský linguistický kroužek, 1940. 163 s. Přeškrtnuté dokumenty nám přislíbili poskytnout Městská knihovna v Praze a další ochotní spolupracovníci.

Chybějící monografie

 • Litomyšl. 2. vyd. Praha : Topič, 1924. - ZK
 • I. L. Kober : český knihkupec a nakladatel. Praha : Kuncíř, 1928.
 • Krajané a sousedé : kniha studií a podobizen. 2. vyd. Praha : Aventinum, 1930. - ZK
 • Smrt básníkova. Praha : Jiří A. Drégr (8. soukromý tisk), 1937.
 • Dějiny českého písemnictví. 2. vyd. Praha : Sfinx, 1946. - ZK

Chybějící díla s úvodem nebo doslovem AN

 • Výbor z Ohlasů písní ruských a českých Fr. Lad. Čelakovského. Praha : Kruh českých spisovatelů, 1905. - ZK
 • Václava Matěje Krameria Vybrané práce. Praha : Topič, 1909. - MKP
 • Neruda, Jan. Výbor z básní. Praha, Topič : 1909. - MKP
 • Neruda, Jan. Tři povídky malostranské. Praha : Topič, 1910.
 • Viebigová, Klára. Strašidla. Praha : Hynek, 1910. - MKP
 • Neruda, Jan. Ballady a romance. Praha : Topič, 1911. - MKP
 • Keller, Gottfried. Epigram (Das Sinngedicht). Hradec Králové : Melichar, 1911. - MKP
 • Holeček, Josef. Černohorští junáci : tři povídky. Praha : Topič, 1912.
 • Čech, Svatopluk. Výbor ze vzpomínek. Praha : Topič, 1913. - ZK
 • Dehmel, Richard. Pohádky a povídky. Praha : Topič, 1913. - ZK
 • Josef Holeček. Frantík a Bartoň, chlapci ze Stožic : z knihy "Naši". Praha : Topič, 1917. - MKP
 • Rechziegel, Alois. Malá strana v zimě : šest listů akvatintou. Nusle : F. Svoboda, 1920.
 • Lagerlofová, Selma. Z povídek a legend. Praha : Topič, 1921.
 • Němcová, Božena. Babička. Olomouc : Ignác Hofírek, 1926. - ZK
 • Řeči Fr. Palackého a P. J. Šafaříka na Slovanském sjezdě. Praha : Spolek českých bibliofilů, 1928.
 • Brno : cyklus leptů. Brno : Výbor výstavy pro soudobou kulturu, 1928.
 • Bochořáková-Dittrichová, Helena. Z mého dětství : dřevoryty. Praha : Orbis, 1929. - MKP
 • Rok a věčnost : k prvnímu výročí smrti Otokara Březiny. Praha : Emporium, 1930.
 • Mann, Thomas. Buddenbrockovi. Kn. I. Praha : Melantrich, 1930.
 • Kalus, Josef. Vzpomínky. Hrabyně : Iskra, 1932. - MKP
 • Tschechisch durch Gehor und Studium fur Schul- und Selbstunterricht. Praha : Stát. nakladatelství, 1934.
 • Neruda, Jan. Žena : indická legenda. Tábor : typ. P. Frank, 1934. - ZK
 • Winter, Zikmund. Rozina Sebranec. Praha : ELK, 1938. - ZK
 • Dauthendey, Max. Lingam : dvanáct asijských novel. Praha : "Máj", 1919. - ZK
 • Vergilius. Aeneis. Praha : Laichter, 1933. - MKP

Chybějící příspěvky ze sborníků

 • Jan Neruda feuilletonistou "Národních Listů". Půl století "Národních Listů" : almanach. Praha : Pražská akc. tiskárna, 1911. s. 65-69. #165 - ZK
 • Dva básníci a dva malíři dětí. Almanach "Osení". Praha, Topič, 1913. s. 9-17. #204 - ZK
 • Václav Matěj Kramerius. Z malých začátků. Praha : Laichter, 1918. s. 97-112. #284
 • Josef Jungmann. Z malých začátků. Praha : Laichter, 1918. s. 1-18. #283
 • Jan Neruda. Z malých začátků. Praha : Laichter, 1918. s. 283-297. #285
 • Hadí hospodářství. Nůše pohádek. II. Usp. Karel Čapek. Praha : Pražská akc. tiskárna, 1919. s. 9-13. #656
 • Život a dílo Jana Nerudy. Vybrané spisy Jana Nerudy. I. díl. Praha : Topič, 1921. s. VII-XXXII. #314
 • Německá literatura v roce 1920. Ročenka na r. 1922. 1. Red. K. Nosovský, 1921. s. 81-89. #322
 • Štýrský Hradec. Národ legiím. Praha : V. Horák, 1921. s. 107-110. #323 - ZK
 • Palacký a Čelakovský. Památník Palackého. Valašské Meziříčí, 1926. s. 66-70. #360
 • Edward Babák, spisovatel. Památce Edwarda Babáka. Brno : Společnost pro výzkum dítěte a péči o dítě, 1927. s. 60-63. #382
 • Život a dílo Jana Nerudy. Vybrané spisy Jana Nerudy. I. díl. Praha : Topič, 1927. s. VII-XXXII. #384 - ZK
 • Prag in der tschechischen Literatur. Prag und sein Aufstieg. Praha : Orbis, 1927. s. 82-99. #385
 • K. M. Čapek-Chod : [nekrolog]. Almanach Čes. Akademie 37. 1928. s. 178-200. #395
 • Literární přednášky v Husově škole za války. Husova škola v našem národním životě : [sborník]. Praha : Masarykův lidovýchovný ústav, 1928. s. 35-37. #408
 • Josef Dobrovský a jeho předchůdcové v českém literárním dějepise. Josef Dobrovský 1753-1829 : sborník statí k stému výročí smrti Jos. Dobrovského. Praha : nákl. výboru I. sjezdu slovan. filologů, 1929. s. 241-251. #419 - ZK
 • Tradiční kořeny nejnovějšÍ (popřevratové) české literatury. Sborník přednášek pronesených na I. sjezdu čs. profesorů. Praha : vyd. výbor sjezdový, 1929. s. 63-70. #422
 • Životní hodnoty v poesii Zeyerově. Sborník přednášek pronesených na I. sjezdu čs. profesorů. Praha : vyd. výbor sjezdový, 1929. 70-73. #423
 • Zweierlei judische Weisheit. Xenia Pragensia. Praha : nákl. Klubu moder. filologů, 1929. s. 446-458. #428
 • Krajina vergiliovská. Pio vati : sborník k uctění 2000. výročí narození Vergiliova. Praha : Jednota čes. filologů, 1930. s. 135-143. #442
 • Dvě drobné vzpomínky na dr. Karla Kramáře. Sborník Dra Karla Kramáře k jeho 70. narozeninám. Praha : Pražská akc. tiskárna, 1930. s. 269-271. #456
 • [Jaroslav Vrchlický, Moje sonata.] Čtyřicet let Českého kvarteta. Praha : Český spolek pro komorní hudbu, 1932. s. 95-96. #509
 • V knihkupectví u Veselíků. Sto let ve službách knihy. Litomyšl : J. R. Veselík, 1934. s. 27-29. #525
 • Mezi romantismem a realismem. O Bábušce : na památku paní Anny Lauermannové : [sborník]. Praha : Kruh přátel, typ. Pražská akc. tiskárna, 1935. s. 103-106. #543
 • Možnost a vyhlídky slezské literatury. Náš hlas : almanach slezského písemnictví krásného. Frýdek : Přítomnost, typ. Melantrich, Mor. Ostrava, 1935. s. 147-151. #544
 • Přednáškové pondělky ve "Spolku paní a dívek" v Litomyšli. Almanach Spolku paní a dívek v Litomyšli 1885-1935. Litomyšl : Spolek paní a dívek, typ. Jos. Dostál, 1935. s. 7-10. #545
 • Jaroslav Vrchlický a Miloš Jiránek. Podřipsko Jaroslavu Vrchlickému. Kralupy n. Vlt., 1937. s. 57-62. #581
 • Josef Pekař : pohřební řeč. S Bohem Josefu Pekařovi : [sborník]. Turnov : Muller, 1937. s. 20-24. #582
 • Studie St. Součka k "Labyrintu světa". Archiv pro badání o životě a spisech J. A. Komenského, sv. 14. Památce St. Součka, 1938. s. 193-201. #598
 • Jan František Hruška zemřel. V paměť Jana Františka Hrušky : [sborník]. Praha, Družstvo Vlast, 1938. s. 2-5. #614
 • Šťastní. In memoriam Oldřicha Šťastného : [sborník]. Litomyšl : Jaromír Metyš, typ. Jos. Dostál, 1938. s. 16-17. #615
 • Felix Jenewein v Brně. Výtvarná práce moravských umělců v 20. roce republiky. Brno-Praha : Klub výtv. umělců Aleš, 1938. s. 21-23. #616
 • Svatopluk Čech. Dílu III. kapitola první. Báchorky veršem. In memoriam Arne Nováka : sborník k prvému výročí úmrtí Arne Nováka. Praha : Melantrich, 1940. s. 7-44. #678 - ZK