Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

O projektu

Cílem digitální knihovny Arna Nováka (* 2.3.1880, † 26.11.1939) (r. 2010 je tedy rokem 130. výročí narození) je usnadnit přístup k zásadnímu, velmi rozsáhlému dílu prof. Arna Nováka, literárního vědce, kritika, historika a esejisty, který působil (nejen) jako děkan Filozofické fakulty a rektor Masarykovy univerzity ve dvacátých a třicátých letech 20. století.

Tvůrčí osobnost prof. Nováka bývala někdy účelově opomíjena. Protože však v r. 2009 uplynulo 70 let od úmrtí pana profesora a jeho dílo se stalo po autorskoprávní stránce volným, rozhodla se Ústřední knihovna FF MU převést dílo prof. Nováka do digitální podoby, usnadnit tak k němu přístup a zároveň upozornit na tak významnou a obdivuhodně plodnou osobnost, jakou prof. Novák byl.

Odborně na projektu spolupracoval doc. Jiří Kudrnáč, vedoucí Ústavu české literatury a knihovnictví, za což mu náleží upřímný dík. Programátorská část je dílem dr. Zdeňka Kadlece. Autorskoprávní problematiku řešila Mgr. Věra Jurmanová Volemanová. Na digitalizaci se podíleli zaměstnanci a brigádníci Ústřední knihovny FF.

V současnosti jsou prostřednictvím digitální knihovny Arna Nováka přístupné publikace z fondu Ústřední knihovny FF MU, nejčastěji vlastní Novákovy monografie (61) a úvody a doslovy k dílům jiných autorů (~ 50). Celkem asi 13 000 stran. Máme v úmyslu ve shromažďování (či zapůjčování) a digitalizaci díla prof. Nováka pokračovat. Uvítáme případný zájem paměťových institucí i jednotlivců o spolupráci při doplňování digitální knihovny (např. pokud vlastní originál a byli by ochotni ho zapůjčit pro účely digitalizace nebo naskenovat). Kontaktovat nás můžete prostřednictvím sekce Spolupráce. Více o technických aspektech projektu se dozvíte na stránce Technické řešení

I přesto, že je již dílo prof. Nováka po autorskoprávní stránce volné, na konkrétních vydáních knih se autorsky podílely i jiné osobnosti, jejichž autorská práva majetková mnohdy ještě trvají. Tam, kde nebylo po právní stránce možné určitý obsah zpřístupnit, jsou dostupné pouze (fakticky nevyužitelné, ale i nezneužitelné) náhledy stran nebo je část obsahu strany (nejčastěji ilustrace) vyjmuta. V tomto případě je místo, kde původně byl autorskoprávně chráněný obsah, označeno.

Doufáme, že celistvé dílo prof. Arna Nováka bude především odbornou veřejností znovuobjeveno a doceněno. Arne Novák si to bezpochyby zaslouží!