Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Zvony domova a Myšlenky a spisovatelé - str. 93

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Zvony domova a Myšlenky a spisovatelé : [dvě knihy studií a podobizen]. Praha ; Brno : Novina, 1940. 371-[III] s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

JAN GEBAUER

1. O s o b n o s t.

V DEN skonu Jana Gebauera, kdy noviny mluvily o filologických pracích, universitních důstojnostech a úředních poctách, prožívali všickni, kdo slyší rytmus kulturního českého života, bezprostředně krutý dojem, že odchází zde kus naší nejvzácnější současné historie a že náhle české jmění intelektuální bylo umenšeno a zkráceno. Neboť pro náš duchovní život byl -v posledním čtvrtstoletí Jan Gebauer rozhodně a representative mam: typický ukazatel naší vědecké mohutnosti, kritický vůdce přísné a přesně naukové abstrakce, kterou se dá měřiti síla a odvaha myšlení v národě, bohatý a štědrý tvůrce a dárce, jenž tvořil z vlastního zdroje poznání a rozdával z darů svého osobního úsilí, ale hlavně celistvý a jednotný karakter, jehož vůle a jehož rozhodnutí byly právě tak obdivuhodny jako jeho výtvory vědecké.

Snad bylo by n~jsprávnější měřiti vědeckou i karakterní veli kost Mistra - neboť jím byl v celé vroucí a zákonné kráse tohoto slova, z něhožto vyzařuje lesk sugesce - oním nespor ným a vzácným zjevem, že svou vědu, odbornou, samosprávnou, odtažitou a školskou, odkloněnou od života a propadlou kletbě hluché samostačnosti, dovedl povznésti vysoko nad oblast ryze naukovou, že učinil ji přímo orgánem národního svědomí, ne- 93

[na začátek stránky]