Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Zvony domova a Myšlenky a spisovatelé - str. 50

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Zvony domova a Myšlenky a spisovatelé : [dvě knihy studií a podobizen]. Praha ; Brno : Novina, 1940. 371-[III] s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

III. M i str Jan H u s u Jan a N e rud y.

S KOUSAVOU nejistotou a s vnitřním zmatkem přistupovalo pokolení Hálkovo a Nerudovo k problému české reformace. Stačí nahlédnouti do studených a zmatených jinotajů v »Dědicích Bílé Hory«, nebo zabrati se do spleti deistické mystiky a husitského blouznění v polohistorických románech Karoliny Světlé, aby rázem vysvitlo, jak namáhavě a bezúspěšně zápolili básníci této generace s živlem naprosto cizím jejich vlastnímu životnímu názoru. Nepronikli nikdy k jádru. Spokojili se prostě tím, když náboženskou náplň českého hnutí reformačního zaměnili čímsi jiným: někdy myšlenkou národnostní, jindy neurčitými snahami o emancipaci společenskou, po třetí dokonce přeludným slovanským demokratismem. Nejlepší duchové této bohaté skupiny byli nenáboženští, ba protináboženští synové této země, nad niž neznali vyšší krásy a vyššího zákona; někteří tonuli sebevědomě v naturalismu, jenž zamítal všecko transcendentno, jiní, kteří vyspěli k evangeliu mravního hrdinství, .usilovali postaviti všecku etiku na základ mimobožský. Čím mohla, čím musila býti postava Mistrova i s myšlenkovým svým ovzduším příslušníkům tohoto období? Vznešenou a odlehlou záhadou, kterou dlužno přiblížiti a zlidštiti, aby naplnila se krví

30 života.

[na začátek stránky]