Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Zvony domova a Myšlenky a spisovatelé - str. 376

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Zvony domova a Myšlenky a spisovatelé : [dvě knihy studií a podobizen]. Praha ; Brno : Novina, 1940. 371-[III] s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

Oznámení subskripce na první tři svazky

DÍLA ARNA NOVÁI(A

Zájemci, kteří se do 15. října t. r. přihlásí k odběru všech tří svazků, jimiž je zahajováno

DfLO ARNA NOVÁKA

oh drží každou z těchto knih o 10 K levněji, vázanou o 12 K levněji, než činí krámská cena.

PRVNf TŘI SVAZKY DfLA ARNA NOVÁKA:

1. ZVONY DOMOVA,

2. PODOBIZNY ŽEN,

3. KRITICKÉ POHLEDY

NA NOVOU ČESKOU LITERATURU.

K suhskripci se přihlaste u kteréhokoliv knihkupce.

VYDÁVÁ NOVINA PRAHA-BRNO

[na začátek stránky]