Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Zvony domova a Myšlenky a spisovatelé - str. 342

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Zvony domova a Myšlenky a spisovatelé : [dvě knihy studií a podobizen]. Praha ; Brno : Novina, 1940. 371-[III] s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

SVATOPLUK CECH NA CESTÁCH

MEZI našimi moderními básníky jest několik mistru cestování a cestopisu. Jan Neruda na: světových svých toulkách v Paříži, na Jaderském moři, na Východě, v Italii a v severním Německu hledal a nalézal radostné osvobození srdce zhořklého a zraněného v barevné hře dojmu a v smělé hloubce dějinných i národopisných výhledu; jeho »Obrazy z ciziny« i »Menší cesty« jsou klasická díla uměleckého žurnalismU'. Roztoužený 31 rozkošnický tulák Julius Zeyer prchal z domova šedivého a lhostejného do exotických a vzněcujících dálek posvěcených bájí, legendou, uměleckou tradicí, a pazna,l tak Italii i Švédsko, Španělsko i Rus, Paříž i Cařihrad; nenapsal-li cestopisných feuilletonu, vzkřísil v »obnovených obrazech« svých freskových a mosaikových děl nejeden krajinný dojem, nejednu městskou perspektivu, nejednu chrámovou a paláwvou náladu, jak si je přinesl ze širého světa. Pro jeho mladšího protinožce J. S. Machara znamenaly štědrý výlet na Krym a opětované pouti do staroklasické Italie cosi obdobného jako pro Nerudu: překonání krajně subjektivního a hortivě analytického období a povznesení se k jasnému ovzduší, kde vše je ji,sté, bezpečné, hodnotné; však najde se to·vše jak v básnických půvabech jeho veršovaného deníku černomořské

342 plavby, tak i v prudkých nájezdech a polohistorických poznám-

[na začátek stránky]