Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Zvony domova a Myšlenky a spisovatelé - str. 324

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Zvony domova a Myšlenky a spisovatelé : [dvě knihy studií a podobizen]. Praha ; Brno : Novina, 1940. 371-[III] s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

JAK SE STAL JAN NERUDA NÁRODN1M KLASIKEM

DVA cA TÝM druhým srpnem letošního roku dovršilo se druhé desítiletí od smrti Nerudovy. Kdokoli v jubilejní ten den, jehož tichou melancholii neporušily nižádné veřejné oslavy a na jehož podněty sotva odpověděly dvě tři příležitostné stati, se zamyslil jen trochu hlouběji nad významem Nerudovým, musil se zastaviti u jednoho památného a význačného jevu: Jan Neruda, který v hodině své předčasné smrti byl postavou spornou, zahrnutou úsudky velmi kolísavými, ba pro mnohé přímo geniem problematickým, vyrostl za hrobem v opravdového národního klasika.

Slova po.slední věty naprosto nejsou libovolným okrasným rčením; užívám jich skoro jako definice v plném smyslu. Neruda vyrostl před našima očima tak přirozeně a .klidně, jako nad rodnou půdou, nad keříky a strůmky roste a košatí se krásná lípa. Nebylo potřebí bojů a sporů ani nekritického nadšení přivrženců překonávajících skepsi odpůrců; nestřetla se v tom soudu dvě pokolení se svými láskami, nenávistmi a dogmaty; nestálo to ani revoluční převrat v uměleckých názorech. Nevěřme, že jest všední a každodenní věcí takové obecné vítězství mrtvého básníka. Naopak, u většiny populárních poetů s navršeným rovem propadá se i sláva básnická. Nerudův druh v životě a v bojích, ale

324 protinožec v uměleckých tvůrčích principech, V. Hálek, zaplatil

[na začátek stránky]