Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Zvony domova a Myšlenky a spisovatelé - str. 307

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Zvony domova a Myšlenky a spisovatelé : [dvě knihy studií a podobizen]. Praha ; Brno : Novina, 1940. 371-[III] s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

KAROLINA SVĚTLÁ

Z NEJP AMÁ TNĚjŠfCH výjevů naší moderní literatury zůstane vždy ona vzrušená a významná rozmluva, která na počátku r. 1851 postavila do příkrého protikladu obě nejnadanější představitelky tehdejšího českého ženství: Boženu Němcovou a Johanku Rottovou. Proti krásné, jedenatřicetileté paní, která znala dobrodružství lásky, tíhu a zklamání manželství, opojení, ale i vystřízlivění milostných přátelstvf, štěstí, avšak též pokoření a bídu mateřství, stála tu energická, spÍ!Še zajímavá než půvabná dívka, jež jako nevěsta měla ve svých jedenadvaceti letech vše'cek život teprve před sebou a která prožívala prozatím skute'čnost spíše v touhách a v knihách než ve vlastním osudu. Proti svůdné a odvážné bohémce, proslulé již ve vlasteneckých vrstvách, do níž skládali literární znalci nejskvělejší naděje, vystupovala tu přísně vychovaná slečna z měšťanské rodiny pražské, korektní nevěsta Nzorného a poněkud pedantického profesora, která posud neměla ni nejmenší maličkostí se projeviti literárně. A hle: mladistvá Johanka Rottová odvážila se slavnou svou přítelkyni Boženu Němcovou posuzovati co nejpřísněji jalka spisovatelku. Vytýkala jí nedostatek hloubky, přílišné ulpívání na malebném povrchu života, neprominutelnou lhostejnost k váž ným otázkám života, nesoustředěnost a stálé rozptylování se... 307

[na začátek stránky]